KVKK Kapsamında Başvuru Formu

  Başvuru Sahibi Bilgileri

  KVKK uyarınca talep ve istemlerinizi gerekçeleriyle birlikte aşağıdaki alanda belirtiniz.

  Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın, tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  İşbu başvuru formu, ilgili başvurunuza kanuni süresinde cevap verilmesi için tanzim edilmiştir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temek hak ve özgürlüklerin korunması ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirketimiz işbu başvuru formuna ek evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kanyaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

  x

  Hızlı İletişim